Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4153
Title: (In)effectiviteit van Angstcommunicaties op Verminderen van Lichamelijke Inactiviteit: Rol van Attitudefuncties, Self-Monitoring en Self-Esteem
Other Titles: (In)effectiveness of Fear Arousing Communications in Reducing Physical Inactivity: Role of Attitude Functions, Self-Monitoring and Self-Esteem
Authors: Lok, Jolande
Keywords: ngstcommunicatie
stadiamodel
attitudefuncties
ernst
kwetsbaarheid
intentie
self-monitoring
self-esteem
Issue Date: 8-Feb-2012
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In een pre-experimenteel onderzoek is met het stadiamodel (Das, De Wit & Stroebe, 2003; De Hoog, Stroebe & De Wit, 2005; Stroebe, 2000) als theoretisch kader nagegaan wanneer angstcommunicaties effectief zijn in het veranderen van lichamelijke inactiviteit en welke rol (instrumentele, sociale-identiteit en behoud-van-eigenwaarde) attitudefuncties en selfmonitoring en self-esteem hierbij spelen. De onderzoeksgroep bestond uit 94 respondenten, 32 mannen en 62 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 47 jaar.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4153
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Lok_2011.pdf18.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.