Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4155
Title: Het Effect van Voortgangsfeedback aan Behandelaars op de Uitkomsten van Psychologische Behandelingen; een Pilot Onderzoek
Other Titles: The Effect of Progress Feedback to Therapists on Psychological Treatment Outcome; a Pilot Study
Authors: Stoeten, Linda
Keywords: feedback
routine outcome monitoring
behandeluitkomsten
Outcome Questionnaire
Issue Date: 8-Feb-2012
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Het doel van dit pilot‐onderzoek is te onderzoeken of de uitkomsten van psychologische behandelingen verbeterd kunnen worden door per behandelsessie feedback over de behandelvoortgang van de cliënten te verstrekken aan hun behandelaars. Daarnaast werd gekeken naar de invloed van het gebruik van feedback en de houding van behandelaars ten aanzien van feedback op de behandelresultaten.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4155
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Stoeten_2011.pdf94.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.