Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4157
Title: Hechtingsstijl en Coping: Zijn Copingstrategieën Typerend voor de Verschillende Hechtingsstijlen in de Partnerrelatie?
Other Titles: Attachment Style and Coping: Are Strategies of Coping Typical in relation to Different Attachment Styles in Close Relationships?
Authors: Roest-de Boer, Jelma T. van
Keywords: hechting
hechtingsstijl
coping
copingstrategie
stress
partnerrelatie
Issue Date: 8-Feb-2012
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Doel van dit onderzoek is: Met meetinstrumenten die in Nederland in gebruik zijn te onderzoeken of er verband is tussen hechting en coping in de partnerrelatie en daarin te onderzoeken welke copingstrategieën typerend zijn voor de hechtingsdimensies Angst en Vermijding. Wanneer dit verband wordt aangetoond voor de partnerrelatie, dan kan dit bijdragen aan het bieden van concrete handvaten om hechtingsmaterie indirect te bewerken via het aanleren van nieuwe of gevarieerdere copingstrategieën.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4157
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Roest_van_deBoer_2011.pdf18.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.