Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4158
Title: Werkplekleren, Taakeisen en Hulpbronnen: de Rol van Arbeidsoriëntatie
Other Titles: Workplace Learning, Job Demands and Resources: the Role of Work Value Orientations
Authors: Rosenbaum, S.
Keywords: werkplekleren
arbeidsoriëntatie
intrinsieke arbeidsoriëntatie
Issue Date: 8-Feb-2012
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In dit onderzoek is de relatie tussen taakeisen, hulpbronnen en werkplekleren onderzocht en is gekeken op welke wijze de arbeidsoriëntatie van werknemers invloed uitoefent op deze relatie. Het onderzoek stelde zich tot doel de actief leren hypothese van Karasek (1979) te toetsen, waarbij aan deze hypothese een bijkomende taakeis (taakcomplexiteit) en hulpbron (steun van de leidinggevende) werd toegevoegd. Aanvullend werd het verband tussen intrinsieke arbeidsoriëntatie en werkplekleren onderzocht, waarbij tevens werd onderzocht of intrinsieke arbeidsoriëntatie het verband tussen taakeisen en hulpbronnen enerzijds en werkplekleren anderzijds beïnvloedt (modereert).
URI: http://hdl.handle.net/1820/4158
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AO_Rosenbaum_2011.pdf12.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.