Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4166
Title: Hechting en Depressie in Interpersoonlijk Perspectief: een Schaalanalyse van Zes Vragenlijsten
Other Titles: Attachment and Depression in Interpersonal Perspective: a Scale Analysis of Six Questionnaires
Authors: Litmaath, Janneke
Keywords: hechting
depressie
interpersoonlijke theorie
interpersoonlijk circumplex
autonomie
sociotropie
Issue Date: 8-Feb-2012
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De hechtingstheorie, de depressietheorieën van Blatt en Beck en de interpersoonlijke theorie vertonen veel overeenkomsten. De vragenlijsten die zijn gebaseerd op deze theorieën meten constructen die verschillende namen hebben gekregen, maar die vermoedelijk sterk met elkaar correleren. Het doel van dit onderzoek is om empirisch na te gaan in hoeverre de (sub)schalen die de overlappende constructen meten met elkaar correleren en waar deze schalen zich bevinden in het interpersoonlijk circumplex.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4166
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AO_Litmaath_2011.pdf81.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.