Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4167
Title: Werkkenmerken en gezondheid bij verzorgenden van depressieve personen in verpleeghuizen
Other Titles: Working Practices and Health of caregivers of Depressed Persons in Nursing Homes
Authors: Raap, H.A.M.
Keywords: Job Demand-Control (Support) model
gezondheidsklachten
depressie-attitude
Issue Date: 8-Feb-2012
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De taak van verzorgenden van depressieve personen in verpleeghuizen wordt als zwaar ervaren. In de literatuur wordt dit onder meer toegeschreven aan werkkenmerken als werkdruk, gebrek aan tijd, gebrek aan autonomie, onregelmatige werktijden, lage beloning etc. Om inzicht te verkrijgen in de arbeidsomgeving van verzorgenden onderzocht deze studie de relaties tussen de werkkenmerken waarvan wordt aangenomen, dat ze karakteristiek zijn voor de omgeving van verpleging en een relatie hebben met gezondheidsklachten. Op basis van het Job Demand-Control (Support) model, werd getoetst of de werkkenmerken autonomie, werkdruk, waardering van collega’s en de interactie van hoge werkdruk en weinig autonomie gezondheidsklachten voorspelden. Als unieke uitwerking werd in deze studie het concept depressie-attitude, dat wil zeggen de kennis over depressie en de daarbij optredende gevoelens zoals blijkt in de uitoefening van de taak, aan het model toegevoegd.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4167
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Raap_2011.pdf885.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.