Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4210
Title: Hoe gebruik je mobiele technologie in het onderwijs?
Authors: Specht, Marcus
Koper, Rob
Kalz, Marco
Bahreini, Kiavash
Janssen, José
Storm, Jeroen
Berkhout, Jeroen
Heinen, Mat
Vos, Marcel
Keywords: mobiel leren
TEL
Issue Date: 2-Apr-2012
Abstract: Iedereen gebruikt tegenwoordig mobiele technologie. De eerste reflex in veel onderwijssituaties is echter om de mobiele telefoons uit te zetten in plaats van te benutten. Het stoort immers als leerlingen of studenten gaan bellen of internetten in een klassesituatie. Verder ondermijnt het veelvuldig multitasken de concentratie op de leertaak. Daar staat tegenover dat mobiele technologie voor veel mensen een steeds belangrijker bron van informatie en contact wordt. De vraag die dan ook beantwoord moet worden is hóe je mobiele technologie zinvol kunt gebruiken in het onderwijs. De meeste mensen denken daarbij dan aan de mobiele telefoon (beter: de smartphone) als een (te) kleine computer waarmee je webpagina's kunt bekijken of een email kunt lezen. Om mobiele technologie goed te kunnen gebruiken dienen we in de eerste plaats de kwaliteiten van de mobiele technologie goed te begrijpen om die vervolgens te combineren met de kenmerken van leren en instructie. In deze masterclass wordt uitgelegd dat het gebruik van mobiele technologie in het onderwijs wordt bepaald door drie componenten: Met mobiele technologie heeft een lerende op vrijwel op iedere plaats toegang tot informatie en is leerondersteuning via die mobiele technologie beschikbaar. Door het gebruik van sensoren kan de mobiele technologie de leercontext bepalen en dus de lerende meer in situ ondersteunen. Via mobiele technologie kan men verschillende leersituaties met elkaar verbinden en de lerende door alle leeractiviteiten in die verschillende leersituaties begeleiden.
Description: Specht, M., Koper, R., Kalz, M., Janssen, J., Bahreini, K., Storm, J., Berkhout, J., Heinen, M., & Vos, M. (2012, 20 January). Hoe gebruik je mobiele technologie in het onderwijs?. Masterclass in the OpenU community. Open Universiteit, Heerlen, The Netherlands. Downloadable under http://portal.ou.nl/en/web/topic-mobile-learning/masterclasses
URI: http://hdl.handle.net/1820/4210
Appears in Collections:3. ET: Masterclasses
2. LMedia: Presentations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MasterclassMobiel.pdf4.87 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons