Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4247
Title: Curriculum ontwerp: het Overbruggen van het 'Gat' tussen Theorie en Praktijk in het Middelbaar Beroepsonderwijs
Authors: Kleijn-Warmerdam, Janine
Keywords: Curriculum
curriculum development
Onderwijswetenschappen
Issue Date: 5-Apr-2012
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Uit de literatuur blijkt dat er een groot gevaar schuilt in de aanname dat iedereen het erover eens is wat een curriculum is (Dillon, 2009; Fraser en Bosanquet, 2006; Kirschner, Carr, & Sloep, 1999; Konings et al., 2007; Ornstein & Hunkins, 2009a; O`Neil, 2010; Stark, 2000; Stenhouse, 1975). Het begrip curriculum betekent verschillende dingen voor verschillende groepen. Een eenduidige definitie van het begrip “curriculum” formuleren lijkt dan ook een onmogelijke taak (Neary, 2003a). In de praktijk blijken docenten te worstelen met het ontwerpen en implementeren van innovatieve curricula. Dit is niet alleen een ROC leiden probleem maar een landelijk probleem (Kirschner et al., 1999). In deze exploratieve case-study wordt, met behulp van een collaboratieve ontwerpmethode, onderzocht welke gedeelde opvattingen docenten en staf hebben bij een innovatief curriculum en hoe zij de omzetting daarvan in de praktijk zien. Er is gezocht naar een oplossing waarmee zoveel mogelijk betrokkenen tevreden zijn. In dit onderzoek participeerden vierentwintig docenten en hun onderwijsmanager. Al de participanten zijn bevoegd docent met meerdere jaren onderwijservaring. Zij vormen gezamenlijk de totale populatie docenten aan de horeca en bakkerij opleidingen. Deze experts zijn in dit onderzoek betrokken in een gefaciliteerd en gestructureerd proces van ideeën generen over hoe het gewenst innovatief curriculum er uit ziet en op welke wijze zij willen samenwerken aan de omzetting daarvan in de praktijk. In de opvolgende fase heeft een subgroep van elf participanten op vrijwillige basis de gegenereerde ideeën een relatieve prioriteit gegeven op een schaal van 1 tot en met 5 en geclusterd in groepen die een overeenkomst in betekenis hebben. Tot slot is het aldus ontstane conceptueel model in subgroepjes beknopt en smart (specifiek, meetbaar, actueel, realistisch, tijdgebonden) beschreven en plenair bediscussieerd. De gebruikte methode werkt verder op de resultaten van de door Stoyanov en Kirschner (2004) gemodificeerde “concept mapping approach” (GCM) van Trochim (1989). Voor het clusteren van de gegenereerde ideeën en de data analyse is gebruik gemaakt van het “open source software programma” Websort. Het belangrijkste resultaat van dit onderzoek is de gedeelde visie op zowel “Leids Horeca en Bakkerij Curriculum” als op de wijze waarop docenten samen gaan werken aan de omzetting daarvan 4 in de praktijk. In relatie tot het geformuleerde doel zijn er tekortkomingen in de kwaliteit van de beschrijving van het curriculum. Er zal gezocht moeten worden naar mogelijkheden om het implementatie proces te ondersteunen. Curriculum development: Bridging the “Gap” between Theory and Practice in Vocational Education.
Description: Kleijn-Warmerdam, J. (2012). Curriculum ontwerp: het Overbruggen van het 'Gat' tussen Theorie en Praktijk in het Middelbaar Beroepsonderwijs. April, 05, 2012, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4247
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWJKleijn-Warmerdam-05042012.pdf1.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.