Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4253
Title: Risico’s door de cloud: organisatorische en juridische aandachtspunten & maatregelen
Authors: Boxmeer, Yvonne van
Keywords: cloud computing
risico's
Issue Date: 25-Apr-2012
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De hoofdvraag van dit onderzoek is: Wat zien organisaties als de belangrijkste organisatorische en juridische risico's bij het gebruik van cloud computing en hoe gaan zij met deze risico's om? Zowel op organisatorisch als juridisch gebied is slechts één extra risico genoemd ten opzichte van de literatuur. Hierdoor mag als algemene conclusie worden geconstateerd dat de risico's uit de literatuur nog steeds van toepassing zijn voor alle organisaties binnen alle branches die de overstap naar een cloudomgeving willen maken of hebben gemaakt. Door deze risico's te onderkennen en te classificeren, kunnen grote gevaren worden voorkomen. Tevens zorgen de risico-inventarisatie en classificatie voor een betere onderbouwing bij de besluitvorming om wel of niet gebruik te gaan maken van een cloudomgeving. Daarnaast bespreekt de literatuur slechts een beperkt aantal mitigerende maatregelen. Het betreffen zowel hoog als laag gewaardeerde maatregelen. Waar de literatuur met name spreekt over techniek-gerelateerde maatregelen, geven de respondenten aan ook maatregelen te nemen op het gebied van organisatie-inrichting en contracten. Tevens is in het onderzoek gevraagd naar de risicomethodiek die wordt gehanteerd. Hieruit komt geen eenduidig antwoord, waardoor hier geen conclusies uit getrokken kunnen worden.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4253
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20120417_Boxmeer.pdf833.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.