Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4258
Title: Enterprise Architectuur: een principekwestie - Een verkennend onderzoek naar problemen bij het classificeren van architectuurprincipes
Authors: Speek, Gerrie
Keywords: enterprise architectuur
architectuurprincipes
Issue Date: 2-May-2012
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Organisaties maken steeds meer gebruik van Enterprise Architectuur (EA) om de ontwikkeling van de onderneming als geheel (de enterprise) en de IT-portfolio in het bijzonder te sturen. Een belangrijk doel van architectuur is het beperken van de ontwerpvrijheid, of anders gezegd ‘to reduce design stress’. Het gaat daarbij om het beheersen van complexiteit. Het aangewezen middel hiervoor zijn architectuurprincipes. Principes geven vooral uitdrukking aan het regulerende karakter van architectuur: ze schrijven voor waaraan het ontwerp van het systeem dient te voldoen en beperken zo de ontwerpruimte. Dit onderzoek bevestigt dat er reële problemen optreden in de praktijk. Om een bijdrage te leveren aan het oplossen c.q. voorkomen van problemen is een eerste opzet gedaan van een classificatiemodel. Het doel van het model is om te bepalen of een richtinggevende uitspraak ook echt een architectuurprincipe is.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4258
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20120418_Speek.pdf910.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.