Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/426
Title: IMS Learning Design: De stand van zaken
Authors: Tattersall, Colin
Manderveld, Jocelyn
Keywords: Leertechnologiespecificaties
IMS
IMS Content Packaging
IMS Learning Design
SCORM
DARE
Educatieve contentketen
Portfolio's
Uitwisseling studentgegevens
Assessment
IMS QTI
IMS LIP
IMS Enterprise
Issue Date: Nov-2004
Publisher: Stichting SURF
Abstract: Op het terrein van onderwijs en ICT investeren onderwijsinstellingen, bedrijven, brancheorganisaties en overheden in het bewerkstelligen van leertechnologie-afspraken. Het doel van die gezamenlijke inspanning is om het onderwijs te kunnen verbeteren en efficiënter te maken. Gedeelde opvattingen, vastgelegd in specificaties en standaarden, maken uitwisseling van gegevens mogelijk tussen uiteenlopende systemen. Dat biedt grote kansen voor onderwijsvernieuwing. Basisgegevens hoeven slechts op één plek onderhouden te worden, maar zijn toch voor iedere instelling bruikbaar: eenmaal gemaakte lesmaterialen kunnen in verschillende leeromgevingen worden ingezet, studenten kunnen zich flexibel inschrijven voor cursussen aan verschillende instellingen terwijl hun studievoortgang zonder probleem wordt geregistreerd. Deze processen zijn essentiële voorwaarden voor een duurzame ontwikkeling van e-learning in de Lage Landen. Als samenwerkingsorganisatie voor het hoger onderwijs in Nederland neemt...
Description: Tattersall, C. & Manderveld, J. (2004) IMS Learning Design: De stand van zaken In: Gorissen, P., Manderveld, J., Benneker, F. & Cordewener, B. Leertechnologie in de Lage Landen (pp. 31-33). Utrecht, Stichting Surf. Ook beschikbaar in dspace: http://hdl.handle.net/1820/270
URI: http://hdl.handle.net/1820/426
ISBN: 90-74256-28-7
Appears in Collections:1. LN: Publications and Preprints

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
leertechnologie.htm255 BHTMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.