Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4267
Title: Is bouwtoezicht op constructieve veiligheid een overheidstaak?
Authors: Moree, Jaap
Keywords: bouwtoezicht
overheidsaansprakelijkheid
constructieve veiligheid
schijnveiligheid
rechtszekerheidsbeginsel
Issue Date: 4-May-2012
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De constructieve veiligheid in de bouw is lang niet altijd goed op orde. Door instortingen van bouwwerken zijn doden en gewonden te betreuren. De vraag, wie er toezicht moet houden en wie verantwoordelijk is voert langs de veelomvattende processen in de bouw die zich in een wereld bevinden waarbij publiekrecht en privaatrecht elkaar voortdurend raken. De verhoudingen tussen opdrachtgevers, architecten, constructeurs, aannemers en bouw- en woningtoezicht zijn fascinerend, complex en bestrijken meerdere rechtsgebieden. Het onderzochte (bouwrecht)vraagstuk richt zich voornamelijk op de rol van overheid en de mogelijke schijnveiligheid die door het bouwtoezicht van overheidswege wordt veroorzaakt. De kern van de zaak is dat er in het geval van mislukte bouwprojecten en incidenten een mistig steekspel ontstaat over verantwoordelijkheden tussen de overheid en de bouwpraktijk, waarvan de burger en samenleving mogelijk de dupe zijn. De hoofdverantwoordelijkheid voor het voldoen aan de bouwregelgeving blijkt uiteindelijk bij de opdrachtgever/eigenaar te liggen, maar deze zich daar meestal maar nauwelijks van bewust. Aan de ene kant verwachten opdrachtgevers dat architecten/adviseurs en aannemers er voor zorgen dat aan de regels wordt voldaan. Aan de andere kant vertrouwen opdrachtgevers erop dat aan de bouwregelgeving is voldaan als de overheid een vergunning verleent en toezicht houdt. Uit het onderzoek blijkt dat opdrachtgevers in hun verwachting en vertrouwen hieromtrent bedrogen kunnen uitkomen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4267
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
moree.pdf987.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.