Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4268
Title: De privaatrechtelijke zorgplicht van de assurantietussenpersoon
Other Titles: Een nadere concretisering van de privaatrechtelijke zorgplicht van de assurantietussenpersoon met betrekking tot de verschillende fasen van het assurantietraject
Authors: Hogebrug, Jolanda
Keywords: privaatrechtelijke zorgplicht
assurantietussenpersoon
assurantiebemiddelingstraject
brals/octact
Issue Date: 4-May-2012
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De privaatrechtelijke zorgplicht van assurantietussenpersonen is onder anderen neergelegd in art. 7:401 BW. Dit artikel bevat een algemeen geldende zorgplicht voor opdrachtnemers. Privaatrechtelijke zorgplichten zijn "open normen". De reikwijdte van de in acht te nemen zorg wordt door de rechter ingevuld in de individuele specifieke omstandigheden van het geval. In deze scriptie is onderzocht op welke wijze de privaatrechtelijke zorgplicht, welke een assurantietussenpersoon ten opzichte van een verzekeringsnemer heeft, concreet wordt ingevuld met betrekking tot de verschillende fasen van het assurantietraject.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4268
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
hogebrug.pdf311.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.