Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4270
Title: De ontwikkeling van de bouwregelgeving en de gevolgen daarvan voor de rechtszekerheid van de burger
Other Titles: Een onderzoek naar de rechtszekerheid van een rechtmatig verkregen en onherroepelijk geworden bouw-omgevingsvergunning voor de burger
Authors: Kruizinga-Huisman, Ineke
Keywords: bouwbesluit
bouwregelgeving
bouwvergunning
bouwverordening
rechtszekerheid
Issue Date: 4-May-2012
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Zorg voor de openbare veiligheid en gezondheid is door de eeuwen heen de belangrijkste reden geweest voor de overheid om zich met de bouw en de volksgezondheid te bemoeien. In 1901 werd de Ww ingevoerd. De burgers kregen de rechtszekerheid dat een eenmaal verkregen bouwvergunning niet meer aangetast kon worden. In 1962 werd de Ww opgesplitst in een nieuwe Ww en de Ruimtelijke Ordeningswet. Rond de jaren tachtig van de 20e eeuw was de bouwregelgeving door de grote regeldichtheid zeer onoverzichtelijk geworden. Door een driedeling in bouwwerken werd het bouwvergunningstelsel vereenvoudigd. De beslistermijnen voor een aanvraag om bouwvergunning werden fataal. In 2003 treedt alweer een nieuwe Ww in werking. De bouwvergunningprocedure wordt opnieuw ingrijpend gewijzigd. Voor de bouwtechnische gegevens wordt het Bouwbesluit 2003 ingevoerd. Gemeenten mogen voortaan geen bouwtechnische voorschriften meer opnemen in de bouwverordening. In 2007 worden het Bouwbesluit 2003 en de bouwverordening rechtstreeksbindend voor de burger. De aannemelijkheidstoets, de zorgplichtbepaling en de mogelijkheid tot strafrechtelijke vervolging worden ingevoerd. Hiermee verdween voor de burgers de rechtszekerheid dat een eenmaal verkregen bouwvergunning niet meer aangetast kon worden. Op 1 oktober 2010 werd de bouwregelgeving opgenomen in de Wabo. In de Wabo staat de omgevingsvergunning centraal.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4270
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kruizinga-huisman.pdf215.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.