Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4271
Title: De inbedding van Bouw Informatie Modellen (BIM) in Nederlandse Bouwcontracten
Authors: Koot, Wim van de
Keywords: Bouw Informatie Modellen (BIM)
IPD Juridisch
Issue Date: 4-May-2012
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De toepassing van Bouw Informatie Modellen (BIM) neemt snel toe, zowel in Nederland als internationaal. Zoals dat vaak gaat bij nieuwe software en technieken is er een groep ‘koplopers’ die enthousiast aan de slag gaat, terwijl de grote massa afwachtend, maar wel met belangstelling toekijkt. Met BIM is dat niet anders. Hoewel over de technisch-inhoudelijke aspecten van het BIMmen reeds veel geschreven is, zijn de juridische vragen en achtergronden rondom deze nieuwe technologie in Nederland nog maar beperkt besproken. In het onderzoek dat aan deze scriptie ten grondslag ligt is gekeken naar de inbedding van BIM in bouwcontracten zoals die in Nederland momenteel plaatsheeft én naar hetgeen op dit gebied in Amerika reeds tot stand is gebracht. Drie hoofdthema’s komen aan bod: Informatie-uitwisseling en betrouwbaarheid, Coördinatie en Modelmanagement en Aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) ontwerpfouten. Op basis van het onderzoek zijn aanbevelingen gedaan om het juridisch kader van de BIM toepassing in Nederland te versterken.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4271
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
van de koot.pdf2.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.