Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4275
Title: Gerechtvaardigd onderscheid naar leeftijd voor jongeren tot 27 jaar in de WIJ en de WWB 2012 naar Europees recht
Authors: Doornbosch, Elles
Keywords: bijstand
jongeren
gelijke behandeling
objectieve rechtvaardiging
Issue Date: 4-May-2012
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Jongeren tot 27 jaar zijn uitgesloten geweest van bijstand op grond van de WWB. Zij hadden een eigen regeling, de WIJ. Vanaf 1 januari 2012 kunnen jongeren weer aanspraak maken op de WWB, er gelden echter strengere voorwaarden. Er wordt in beide regelingen direct onderscheid gemaakt op grond van leeftijd. Is hier sprake van een objectieve rechtvaardiging voor dit gemaakte leeftijdsonderscheid? Aan de hand van Europees recht wordt een uiteenzetting gegeven van het recht op bijstand, het recht op gelijke behandeling bij leeftijd en het oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling. Voor het recht op bijstand is met name de vraag of door de invoering van de WIJ het grondwettelijke recht op bijstand voor jongeren is geschonden. Voor de objectieve rechtvaardiging zijn name de criteria, ontwikkeld in de jurisprudentie van het HvJ EG besproken. Verder is het oordeel van de CGB over de WIJ afgezet tegen de WWB die geldt vanaf 1 januari 2012.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4275
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doornbosch.pdf527.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.