Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4276
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBroese van Groenou, Jacqueline-
dc.date.accessioned2012-05-04T11:08:04Z-
dc.date.available2012-05-04T11:08:04Z-
dc.date.issued2012-05-04T11:08:04Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1820/4276-
dc.description.abstractAan het recht van de erfpachter om een onroerende zaak van een ander te gebruiken wordt veelal een financiële tegenprestatie verbonden, de erfpachtcanon (art. 5:85 lid 2 BW). Bij de overdracht van het erfpachtrecht, het einde van een canontijdvak of wijziging van de bestemming van de onroerende zaak kunnen erfpachters onverwacht geconfronteerd worden met een verhoging van de canon waardoor hun financiële lasten verzwaard worden. De rechter toetst of de canonverhoging redelijk is aan de hand van (uitleg van) de wet, de vestigingsakte en de algemene erfpachtvoorwaarden. Het zou de erfpachter meer rechtsbescherming geven wanneer hierbij aandacht is voor de bestemming van de onroerende zaak. Rekening houdend met de goederenrechtelijke rechtsverhouding en de contractvrijheid leidt een combinatie van zelfregulering en aanvulling van de wet met het voorschrift om ook bepalingen over canonwijziging in de akte van vestiging op te nemen en daarbij uitsluitend objectieve normen te hanteren ertoe dat erfpachters van toekomstige rechten vooraf weten op welke momenten en op welke wijze de canon verhoogd kan worden. Voor bestaande rechten moet overgangsrecht geformuleerd worden.en_US
dc.language.isonlen_US
dc.publisherOpen Universiteit Nederlandnl_NL
dc.subjecterfpachten_US
dc.subjectcanonen_US
dc.subjectreguleringen_US
dc.subjectrechtsbeschermingen_US
dc.titleRechtsbescherming tegen canonexplosieen_US
dc.title.alternativeRegulering van erfpachtvoorwaarden ter verbetering van de rechtspositie van erfpachters bij canonverhogingen_US
dc.typeMaster thesisen_US
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
broese van groenou.pdf382.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.