Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4278
Title: Het belanghebbende-begrip in de Wabo
Other Titles: Hoe moet de kring van derde-belanghebbenden bij toepassing van de Wabo worden bepaald?
Authors: Gerritse, Evert
Keywords: Wabo
belanghebbende
besluitonderdeel
omgevingsrecht
omgevingsvergunning
Issue Date: 7-May-2012
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In deze scriptie wordt onderzoek gedaan naar het antwoord op de vraag “hoe de kring van derde-belanghebbenden bij toepassing van de Wabo moet worden bepaald?” Hiertoe zijn, voorafgaand aan de vaststelling van de Wabo, in de literatuur diverse varianten aangedragen, doch de conclusies welke variant de voorkeur geniet zijn niet eenduidig. In afwijking van het reeds ingenomen standpunt van de Afdeling bestuursrechtspraak, waarbij de Afdeling voor de belanghebbendheid niet langer aanknoopt bij het besluitbegrip van de Awb maar bij de afzonderlijke toestemming (besluitonderdeel), welke benadering ik in strijd met de wet acht, concludeer ik dat de kring van derde-belanghebbenden bepaald moet worden met behulp van de variant, waarin de ontvankelijkheid wordt vastgesteld op basis van één materiele wet en wel die de meest ruime kring van belanghebbenden kent. Deze variant sluit aan bij het gestelde in artikel 1:2 Awb, waarborgd de positie van de derde-belanghebbende optimaal en met het invoeren van een relativiteitsvereiste in het bestuursprocesrecht in de nabije toekomst, is er tevens voldoende zekerheid voor de aanvrager.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4278
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gerritse.pdf386.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.