Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4279
Title: Handhaving in de Algemene douanewet door Bestuurlijke Boete of Fiscale Strafbeschikking
Other Titles: Een onderzoek naar de rechtsbescherming bij deze twee verschillende wijzen van sanctioneren
Authors: Bouwhuijsen, N.F.J.
Keywords: bestuurlijke boete
fiscale strafbeschikking
rechtsbescherming
Algemene douanewet
buitengerechtelijke afdoening
Issue Date: 7-May-2012
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Per 1 juli 2011 kan de inspecteur van de Douane gebruik maken van de fiscale strafbeschikking om handhaving van de aan haar opgedragen taken af te dwingen. In de Algemene douanewet was al een (beperkte) mogelijkheid gegeven om te handhaven door het opleggen van een bestuurlijke boete. Zowel de bestuurlijke boete als de fiscale strafbeschikking zijn bestraffende sancties en kunnen worden opgelegd zonder dat er vooraf een rechterlijke toetsing heeft plaatsgevonden. Omdat het bestraffende sancties zijn wordt ook ruim aandacht geschonken aan de voorwaarden die het EVRM en het IVBPR stellen aan bestraffende sancties. In deze scriptie wordt uiteengezet wanneer de inspecteur van de Douane een bestuurlijke boete dan wel een fiscale strafbeschikking op kan leggen cq uitvaardigen. Daarbij wordt onderzocht of er ook verschillen in rechtsbescherming bestaan tussen deze twee buitengerechtelijke afdoeningsmogelijkheden.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4279
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bouwhuijsen.pdf826.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.