Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4281
Title: Via excellente leerlingen naar excellente scholen
Authors: Mooij, Ton
Keywords: Excellent onderwijs
Excellente leerlingen
Onderwijsinnovatie
Primair Onderwijs
Issue Date: 7-May-2012
Abstract: 1. Via een Power Point Presentie wordt verhelderd welke de leerpsychologisch belangrijke verschillen zijn tussen leerlingen. Ingegaan wordt op de kenmerken van excellente leerlingen en hoe een optimale schoolloopbaan voor deze leerlingen eruit ziet. Uitgewerkt wordt hoe dat optimaal onderwijs kan worden gerealiseerd voor in principe elke leerling in de reguliere basisschool. Excellente scholen zijn scholen waarin: ouders en groepsleerkrachten de belangrijkste beginkenmerken van nieuwe vierjarige leerlingen screenen; elke leerling op leerpsychologisch juiste aanvangsniveaus begint in school; de speel- / leerstofkern didactisch is geordend via ‘blokken’; vorderingen per leerling continue mogelijk zijn via diverse groeperingsvormen; zelf gekozen leerlingactiviteiten mogelijk zijn; en diagnostiek en evaluatie gebeuren op basis van begeleidingsvereisten, vorderingen in leerstof en, slechts waar nodig, leeftijd. Via de excellente leerlingen in de groep verkrijgt een leerkracht gelegenheid en tijd relatief méér aandacht te geven aan leerlingen die op achter lopen. Waarneembare resultaten zijn betere leerlingvorderingen en positiever onderling gedrag. 2. De deelnemers bespreken in subgroepjes een leerlingcasus. Zij verhelderen elkaar hoe zij in de eigen school / groep excellent onderwijs kunnen realiseren. 3. De resultaten per subgroepje worden plenair behandeld en bediscussieerd.
Description: Mooij, T. (2012, 25 april). Via excellente leerlingen naar excellente scholen. Voordracht, workshop en discussie in het kader van de studiedag van het ‘Samenwerkingsverband WSNS Doetinchem e.o.’, Doetinchem, Nederland.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4281
Appears in Collections:2. LC: Presentations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20120228 Via excellente leerlingen naar excellente scholen.pdf710.32 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons