Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4284
Title: Digitale Leermiddelen voor de Woordenschatconsolidatie van Kleuters
Authors: Theelen, Hanneke
Keywords: digitaal prentenboek
digitaal educatief spel
passieve woordenschat
consolideren
Onderwijswetenschappen
Issue Date: 20-Apr-2012
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Digitale prentenboeken en educatieve spellen zijn nieuwe leermiddelen, ontstaan in het kielzog van de snelle ontwikkeling van de informatie- en communicatietechnologie. Eerder onderzoek naar deze middelen toont hun afzonderlijke bijdrage aan een betere woordenschat- en/of taalontwikkeling bij kleuters (Smeets & Bus, 2009; Hoge, 2009; Bruggink, et. al., 2011). Het onderhavige onderzoek naar digitale leermiddelen vergelijkt de effecten tussen een niet-lineair digitaal educatief spel en een lineair geanimeerd prentenboek (2 of 4 maal aanbieden) voor woordenschatconsolidatie, tijdsbesteding en motivatie. Vooraf is het digitale prentenboek eenmaal bekeken voor woordenschatsemantisatie. Middels een gestratificeerde aselecte steekproef werden 80 leerlingen, afkomstig van twee basisscholen in Zuid-Limburg, verdeeld over vier groepen. Groep een en groep twee bekeken respectievelijk twee en vier keer nogmaals het digitale prentenboek in een dito aantal aaneengesloten sessies, de derde groep speelde het digitale spel en de vierde groep diende als controlegroep. Tijdens een voor- en nameting werd de woordenschatconsolidatie gemeten op de onderdelen passieve en actieve woordenschat met de Taaltoets alle Kinderen (Verhoeven & Vermeer, 2001) en de boekgebonden actieve en passieve woordenschat middels twee zelfontworpen testen. Tijdsbesteding werd met stopwatch gemeten en motivatie na elke sessie met een zelf ontworpen instrument. Leerlingen die het digitale prentenboek herhaald bekeken (twee of vier maal) vertoonden vooruitgang op de actieve woordenschat ten opzichte van de controlegroep. De experimentele groepen hadden, uitgezonderd degenen die het digitale prentenboek twee maal herhaalden, zoals verwacht een betere boekgebonden passieve woordenschatconsolidatie dan de controlegroep. De experimentele groepen presteerden conform verwachting allen beter dan de controlegroep op de boekgebonden actieve woordenschatconsolidatie, waaruit blijkt dat elk van de drie interventies geschikt is voor verbetering van de boekgebonden actieve woordenschatconsolidatie. Anders dan werd verwacht hadden leerlingen die het spel speelden geen betere woordenschatconsolidatie dan leerlingen die het digitale prentenboek twee maal herhaalden bij gelijke tijdsbesteding. Het spel bleek in tegenstelling tot de verwachting even motiverend als het herhalen, maar de motivatie was in alle gevallen hoog. De discussiesectie behandelt verklaringen voor deze bevindingen. Een digitaal spel voldoet duidelijk om te consolideren, al zal dit als aanvulling op een voor de woordenschatsemantisatie gebruikt digitaal prentenboek de daarvoor benodigde investering wellicht niet rechtvaardigen. Vandaar dat nader onderzoek naar het effect van digitale spellen op zowel woordenschatsemantisatie als woordenschatconsolidatie wordt aanbevolen.
Description: Theelen, H. (2012). Digitale Leermiddelen voor de Woordenschatconsolidatie van Kleuters. April, 20, 2012, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4284
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWHTheelen-20042012.pdf219.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.