Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4286
Title: SOAgile - Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling
Authors: Wolf, Niels
Keywords: Service Oriented Architecture
SOA
Scrum Agile
softwareontwikkeling
software development
Issue Date: 8-May-2012
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Service Oriented Architecture en Scrum Agile zijn twee termen die op IT-gebied regelmatig voorbijkomen. Door de grote belangstelling voor de architectuurvorm SOA en de ontwikkelmethode Scrum Agile is het van belang een onderzoek uit te voeren naar deze combinatie. Dit onderzoek is uitgevoerd om antwoord te krijgen op de vraag: Welke randvoorwaarden en condities van de combinatie SOA en Scrum Agile zorgen voor een verbetering of behoud van de flexibiliteit en kwaliteit bij Softwareontwikkeling? Het resultaat van dit onderzoek is dat dertien van de vijftien randvoorwaarden een positieve invloed hebben op de kwaliteit van softwareontwikkeling wanneer deze worden gevolgd. Daarnaast hebben acht van de vijftien randvoorwaarden een positieve invloed op de flexibiliteit van softwareontwikkeling. De overige randvoorwaarden lijken geen negatief of positief effect te hebben op zowel flexibiliteit als kwaliteit. Hiermee is de doelstelling van dit onderzoek gerealiseerd. Een aanbeveling die op basis van dit onderzoek kan worden gedaan is om nieuwe randvoorwaarden en condities te zoeken in andere artikelen en deze toe te voegen aan het model. Deze kunnen dan bij een organisatie die zowel SOA als Agile toepast worden getoetst.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4286
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20120417_Wolf.pdf1.82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.