Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4294
Title: Dual Core: Invloed van Samenwerken op Regulatievaardigheden en (Deel-) Vaardigheden van het IPS-I Model bij het Zoeken op Internet
Authors: Lammers, Klaas-Jan
Keywords: Information Problem Solving (IPS)
internet
cooperation
regulation
primary education
onderwijswetenschappen
Issue Date: 15-May-2012
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Onze samenleving kan steeds meer worden getypeerd als een informatiemaatschappij. Diegenen die informatievaardig zijn hebben een voorsprong op anderen. Het kunnen oplossen van informatieproblemen met behulp van het internet is hier een voorbeeld van. Leerlingen vinden dat zij over voldoende digitale informatievaardigheden beschikken om deze problemen te kunnen oplossen. Onderzoek wijst echter uit dat zij problemen tegenkomen bij elke vaardigheid van het oplossen van informatieproblemen. Deze vaardigheden worden omschreven in het ‘Information Problem Solving on the Internet’-model (IPS-I) (Brand-Gruwel, Wopereis, & Vermetten, 2005). Goed kunnen reguleren zou het uitvoeren van de informatievaardigheden kunnen verbeteren. Het werken in tweetallen bevordert het reguleren. Het doel van het onderzoek is om na te gaan of het werken van tweetallen van invloed is op het uitvoeren van de informatievaardigheden en op het reguleren tijdens het zoeken op internet. Verder is nagegaan wat de invloed is van het werken in tweetallen op de effectiviteit en efficiëntie van het uitvoeren van de vaardigheden van het IPS-I model. Aan het onderzoek hebben 24 leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 van het primair onderwijs deelgenomen. Deze leerlingen zijn verdeeld over een groep individuen en een groep tweetallen. De leerlingen uit deze twee groepen hebben een vragenlijst ingevuld om verschillen in internetgebruik en regulatievaardigheden tussen de groepen vooraf uit te sluiten. Na het invullen van de vragenlijst zochten de leerlingen individueel of in tweetallen informatie om antwoord te geven op 6 vragen over het thema ‘water.’ Tijdens het zoeken op internet is gevraagd aan de individuen om hardop te denken. Het hardop denken van de individuen en de samenwerkingsgesprekken van de tweetallen zijn samen met de loggegevens vastgelegd en gecodeerd, waarbij de codering is gebaseerd op de vaardigheden uit het IPS-I model.. De individuen en tweetallen verschilden vooraf niet voor wat betreft ervaring met het internet of voor de regulatievaardigheden. Er zijn significante verschillen gevonden tussen de individuen en tweetallen voor de uitvoering van de vaardigheden van het IPS-I model. Individuen zoeken meer dan tweetallen. Ook selecteren ze meer links. Tweetallen scannen, reguleren en monitoren meer dan individuen. Er zijn geen verschillen gevonden in de efficiëntie of effectiviteit van de uitvoering van de vaardigheden. Geconcludeerd wordt dat tweetallen meer reguleren dan individuen en dat dit verschil vooral veroorzaakt wordt door het veelvuldig monitoren van de uitvoering van de (deel-)vaardigheid. Het reguleren is niet van invloed op de effectiviteit en efficiëntie.
Description: Lammers, K.J. (2012). Dual Core: Invloed van Samenwerken op Regulatievaardigheden en (Deel-) Vaardigheden van het IPS-I Model bij het Zoeken op Internet. May, 15, 2012, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4294
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWKJLammers-15052012.pdf424.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.