Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4300
Title: Serious Games: wat kun je er mee in het hoger onderwijs?
Authors: Van der Baaren, John
Nadolski, Rob
Van Rosmalen, Peter
Keywords: EHON 2012
Serious Gaming
Issue Date: 7-Jun-2012
Abstract: Deze workshop wordt verzorgd door drie onderzoekers van de serious gaming groep van het Centre for Learning Sciences and Technologies (CELSTEC) van de Open Universiteit. Onderwijs in spelvorm kent een lange historie maar de computer, en met name interactieve simulaties en computer games, bieden het onderwijs vele nieuwe mogelijkheden. Maar wat een geschikt onderwijsprobleem is, welke technieken te gebruiken en hoe de game te integreren in het onderwijs zijn lastige vragen. In deze workshop laten we u kennis maken met een tweetal speciaal geselecteerde serious games. De games onderscheiden zich doordat ze relatief eenvoudig zijn en -in principe- toegankelijk zijn voor docenten zonder uitgebreide ICT-kennis. Na een korte inleiding bestuderen de deelnemers op gestructureerde wijze, op beschikbaar gestelde computers*, een van de games. Hierbij komt ondermeer het volgende aan bod ‘wat is het onderwijskundig concept', ‘hoe ervaar ik de game' en ‘wat zou ik er zelf mee kunnen'. De resultaten worden vervolgens samengevat en bediscussieerd.
Description: Van der Baaren, J., Nadolski, R., & Van Rosmalen, P. (2012, 7 juni). Serious Games: wat kun je er mee in het hoger onderwijs? Workshop tijdens de EHON 2012-conferentie, Heerlen, Nederland.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4300
Appears in Collections:2. LMedia: Presentations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DraaiboekEHONWorkshop-CasusEmergo.pdfEMERGO-script57.82 kBAdobe PDFView/Open
EvaluatieformulierEHON-workshopSG.pdfEvaluatieFormulier405.95 kBAdobe PDFView/Open
LMP-SeriousGames-ehon.pdfIntroductie802.86 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons