Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4319
Title: Requirements Engineering Patronen voor e-Procurement - Een onderzoek rond het opstellen van software-gerelateerde lastenboeken
Authors: Ridder, Anja De
Keywords: e-Procurement
tender specificaties
requirements methoden
requirements patronen
Issue Date: 20-Jun-2012
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Onder Public e-Procurement wordt het gebruik verstaan van elektronische middelen voor het publiceren, verwerken, uitwisselen en opslaan van alle informatie in de vorm van specificaties met betrekking tot institutionele aankopen in publieke organisaties. Een van de elektronische documenten die in e-Procurement moeten worden ingevoerd, is een lastenboek voor softwareproducten (bestek of tender-specificaties). Er werd onderzocht welke requirements engineering-methoden gehanteerd kunnen worden om een lastenboek op te stellen en hoe deze methoden ondersteund kunnen worden via RE-patronen: in het bijzonder of de processen van het RE-patroon van de checklist Requirements (opgesteld aan de hand van de template van Volere) voldoende ondersteuning bieden aan die RE-methoden. De template van Volere werd gekozen als basis van het RE-patroon, omdat dit het meest uitgebreide patroon is in de onderzochte checklijsten van de Requirements. Uit dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat de RE-patronen die ge├»mplementeerd zijn in de portaalsite 'Specification' en het dynamische webformulier 'Requirements' die de RE-methoden 'eliciteren' en 'specificeren' ondersteunen, goede hulpmiddelen zijn voor het opstellen van een lastenboek voor overheidsopdrachten. De patronen en systemen voor analyse van het gebruik van patronen kunnen een deel vormen van de e-Procurement-systemen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4319
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20120619_Ridder.pdf3.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.