Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4331
Title: Adult Learning Open University Determinants study (ALOUD): Biologische determinanten van levenslang leren
Other Titles: Adult Learning Open University Determinants study (ALOUD): Biological determinants for lifelong learning
Authors: Gijselaers, Jérôme
De Groot, Renate
Kirschner, Paul A.
Keywords: ALOUD
biological
determinants
study success
Issue Date: 26-Jun-2012
Abstract: Mensen in onze samenleving worden steeds ouder, daarom wordt formeel leren tijdens volwassenheid steeds belangrijker. Er is weinig bekend over de invloed die verschillende factoren op succesvol formeel levenslang leren hebben tijdens volwassenheid. Het is belangrijk te weten hoe psychologische en biologische factoren het leren beïnvloeden tijdens volwassenheid aangezien grote verschillen bestaan in leefstijl tussen mensen. Daarnaast is het belangrijk te weten hoe deze factoren onderling met elkaar samenhangen. Een grote observationele studie waarin de determinanten van succesvol formeel levenslang leren worden onderzocht zal hier meer inzicht in geven. Dit leidt mogelijk tot op maat gemaakte strategieën waarmee volwassenen hun academisch succes kunnen verhogen. Tevens leidt dit mogelijk tot een succesvolle verouderende populatie, aangezien leren en cognitieve veroudering nauw met elkaar verbonden zijn. De psychologische factoren vormen onderdeel van een ander voorstel.
Description: Gijselaers, H. J. M., De Groot, R. H. M., & Kirschner, P. A. (2012, 21 June). Adult Learning Open University Determinants study (ALOUD): Biologische determinanten van levenslang leren [Adult Learning Open University Determinants study (ALOUD): Biological determinants for lifelong learning]. Round-table session conducted at the Onderwijs Research Dagen [Educational Research Days], Wageningen, The Netherlands.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4331
Appears in Collections:1. LC: Publications and Preprints

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7 Abstract ORD2012 21-06-2012 - ALOUD.pdf18.39 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons