Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4339
Title: Het aanbieden van advies: De invloed van leerling-kenmerken en taaktypen op gedrag in Hypermedia leeromgevingen
Other Titles: Offering Advice: The Influence of learner characteristics and task type on behaviour in Hypermedia Learning Environments
Authors: Gorissen, Chantal
Kester, Liesbeth
Martens, Rob
Keywords: Advice
Academic Self-Regulation Style
Autonomy
Goal free
Goal directed
Issue Date: 27-Jun-2012
Abstract: Deze studie onderzocht de vraag of de leerling-kenmerken, Academic Self-Regulation Style (ASRS) en ‘autonomiestijl', invloed hebben op het zoek- en kijkgedrag en de omgang met advies, van leerlingen, binnen een hypermedia leeromgeving, en of dit verschilt voor verschillende taaktypen. Eenenzestig eerstejaars VMBO-leerlingen werden verdeeld over twee condities (open vragen, gesloten vragen). Er bleken geen verschillen in zoek- en kijkgedrag van leerlingen voor de verschillende taaktypen. Wel werd er meer materiaal bestudeerd wanneer een leerling een hoge autonome ASRS had. Over het geheel werd er een groot deel van de adviezen gevolgd. Het zoek- en kijkgedrag van leerlingen lijkt meer beïnvloed door de manier van aanbieden van het studiemateriaal en de ASRS dan door het type opdracht.
Description: Gorissen, C. J. J., Kester, L., & Martens, R. L. (2012, June). Het aanbieden van advies: De invloed van leerling-kenmerken en taaktypen op gedrag in Hypermedia leeromgevingen. [Offering Advice: The Influence of learner characteristics and task type on behaviour in Hypermedia Learning Environments]. Paper presented at the Onderwijs Research Dagen [Educational Research Days], Wageningen, The Netherlands.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4339
Appears in Collections:1. LC: Publications and Preprints

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word - ORD_voorstel 2012.pdf35.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.