Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4353
Title: Onderwijs en cognitief hoogbegaafde leerlingen: Leonardoschool of -leerling?
Authors: Mooij, Ton
Paas, Tineke
Fettelaar, Daan
Keywords: Cognitief hoogbegaafd
leerprocessen
Leonardoschool
Leonardoleerling
Optimalisering van onderwijs
Experimenteel onderzoek
Issue Date: 2-Jul-2012
Abstract: Onderzoek naar onderwijs voor cognitief hoogbegaafde leerlingen laat zien dat curricula en leerprocessen aan vergaande eisen moeten voldoen. Aandacht wordt gegeven aan school- annex instructiekenmerken die curricula voor en leerprocessen van cognitief hoogbegaafde leerlingen kunnen optimaliseren. In een theoretisch interventiemodel wordt uitgewerkt welke schoolontwikkeling de realisatie van onderwijs voor cognitief hoogbegaafde leerlingen kan ondersteunen. De empirische onderzoeksopzet betreft een experimenteel pretest–interventie–posttest design in Leonardoscholen voor cognitief hoogbegaafde leerlingen. In 2009 zijn tien Leonardoscholen random getrokken uit een populatie van 38 scholen. Vijf Leonardoscholen zijn random toegewezen aan de experimentele conditie; de overige vijf aan de controleconditie. Het onderzoek loopt tot en met 2013. Deze tussenrapportage geeft informatie over het theoretische interventiemodel met school- en leerlingniveau; de longitudinale onderzoeksopzet; de kenmerken van de interventie; kwantitatieve tussenresultaten van metingen bij schooldirecties (schoolniveau) en bij schooladministraties en leerkrachten (leerlingniveau). Ook wordt aandacht gegeven aan kwalitatieve tussenresultaten wat betreft het implementatieproces van de interventie in de schoolpraktijk. De tussenresultaten verhelderen dat realisatie van de interventie wordt bedreigd door diverse schoolfactoren die niet overeenkomen met het leerlingbelang. Een aanpassing van het onderzoek wordt voorgesteld.
Description: Mooij, T., Paas, T., & Fettelaar, D. (2012, June). Onderwijs en cognitief hoogbegaafde leerlingen: Leonardoschool of -leerling? Tussenbalans van interventieonderzoek project Onderwijs Bewijs ODB08093 [Education and cognitively gifted pupils: Leonardo school or Leonardo pupil? Intermediate results of intervention research project Evidence-based Education ODB08093]. In M. van der Steeg (Chair), Effecten van afstemming en maatwerk in het onderwijs [Effects of adaptation and fine-tuning in education]. Symposium conducted at the Onderwijs Research Dagen [Educational Research Days], Wageningen, The Netherlands.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4353
Appears in Collections:1. LC: Publications and Preprints

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20120614 Paper ORD Leonardo Onderwijs Bewijs project ODB08093.pdf185.72 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons