Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4354
Title: Model voor Excellent voor cognitief excellente leerlingen in de onderbouw PO
Other Titles: Model of Excellent Education for cognitively excellent pupils in kindergarten
Authors: Dijkstra, Elma
Mooij, Ton
Kirschner, Paul A.
Keywords: excellence
giftedness
Issue Date: 2-Jul-2012
Abstract: Cognitief excellente leerlingen ervaren in de onderbouw van het reguliere primair onderwijs vaak cognitieve, sociale, emotionele en motivationele problemen. Leerpsychologisch, diagnostisch en onderwijskundig zijn er handvatten om ook voor hen adequaat onderwijs in te richten. Op basis van literatuuronderzoek wordt een theoretisch multiniveau model ontwikkeld waarin dit ‘excellent onderwijs’ gestalte krijgt. Hierin worden individuele en contextuele variabelen op leerling-, groeps- en schoolniveau geïntegreerd wat betreft veronderstelde invloeden op de ontwikkeling van cognitieve, sociale, emotionele en motivationele leerlingvariabelen. Dit model wordt gepresenteerd en besproken. Toetsing van het model gebeurt in een tweejarig veldexperiment in de onderbouw van 41 basisscholen.
Description: Dijkstra, E. M., Mooij, T., & Kirschner, P. A. (2012, June). Model voor Excellent Onderwijs voor cognitief excellent leerlingen in de onderbouw PO. [Model of Excellent Education for cognitively excellent pupils in kindergarten]. Paper presented at the Onderwijs Research Dagen [Educational Research Days], Wageningen, The Netherlands.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4354
Appears in Collections:1. LC: Publications and Preprints

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dijkstra & Mooij ORD voorstel.pdf76.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.