Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4363
Title: Adult Learning Open University Determinants study (ALOUD): Psychologische determinanten van levenslang leren
Authors: Neroni, Joyce
De Groot, Renate
Kirschner, Paul A.
Keywords: ALOUD
Levenslang leren
Psychologische factoren
studiesucces
Issue Date: 31-Jul-2012
Abstract: In onze steeds ouder wordende populatie wordt levenslang leren steeds belangrijker. Echter, bij volwassenen en ouderen is er, in tegenstelling tot bij kinderen en adolescenten, weinig onderzoek gedaan naar factoren die geassocieerd zijn met succesvol formeel leren en de wijze waarop deze factoren met elkaar samenhangen. Een grootschalig observationeel onderzoek onder 2000 volwassen masterstudenten aan de Open Universiteit van Nederland zal een eerste stap zijn om dit te onderzoeken.
Description: Neroni, J., De Groot, R. H. M., & Kirschner, P. A. (2012, 21 June). Adult Learning Open University Determinants study (ALOUD): Psychologische determinanten van levenslang leren [Adult Learning Open University Determinants study (ALOUD): Psychological determinants for lifelong learning]. Round-table session conducted at the Onderwijs Research Dagen [Educational Research Days], Wageningen, The Netherlands.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4363
Appears in Collections:1. LC: Publications and Preprints

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ORD 2012 voorstel ALOUD study - Joyce Neroni.pdf19.2 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons