Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4380
Title: De Invloed van Mening en Epistemologische Opvattingen op het Verwerken van Tegenstrijdige Informatie door Leerlingen in het Basisonderwijs
Authors: Bronk, San
Keywords: Epistemological beliefs
Selective exposure to information
Conflicting information
Onderwijswetenschappen
Issue Date: 20-Jul-2012
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Achtergrond In het basisonderwijs wordt door de leerlingen steeds meer gebruik gemaakt van het internet als informatiebron (Ten Brummelhuis & Van Amerongen, 2010). De informatie op internet is wisselend van kwaliteit en kan tegenstrijdig zijn. Bij de verwerking van tegenstrijdige informatie zijn er twee factoren die van invloed zijn. Als mensen te maken krijgen met tegenstrijdige informatie, zullen zij een voorkeur hebben voor informatie die aansluit bij hun eigen mening. Dit wordt het zich selectief blootstellen aan informatie genoemd (Hart et al., 2009; Howell & Kardash, 1996; Jonas, Schulz-Hardt, Frey & Thelen, 2001). Ten tweede zijn de epistemologische opvattingen van belang bij het verwerken van informatie. Epistemologische opvattingen kunnen gezien worden als het frame waarbinnen mensen in staat zijn om informatie te interpreteren, te verwerken en te verklaren (Kinlaw & Kurtz-Costers, 2003). Doel In deze thesis wordt een onderzoek beschreven naar de invloed van epistemologische opvattingen en de eigen mening op de manier waarop leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs tegenstrijdige informatie over een controversieel sociaalwetenschappelijk onderwerp verwerken. Deelnemers, procedure, onderzoeksontwerp Aan het onderzoek namen 47 leerlingen uit groep 8 van twee basisscholen deel. De epistemologische opvattingen en de mening van de leerlingen zijn in kaart gebracht met behulp van vragenlijsten. Hierna kregen de leerlingen vier teksten met tegenstrijdige informatie te lezen. Vervolgens schreven zij een opstel en werd de mening over het onderwerp opnieuw gemeten. De opstellen werden geanalyseerd op de herkomst van de informatie en op het in het opstel verwoorde standpunt. Meetinstrumenten De mening van de leerlingen is gemeten met een zelfontworpen vragenlijst, bestaande uit 10 stellingen over games en geweld. De leerlingen gaven hun mening over deze stellingen weer door een keuze te maken voor ‘ helemaal eens’, ‘ eens’, ‘oneens’, of ‘ helemaal oneens’, met behulp van een vierpunts Likertschaal. De epistemologische opvattingen zijn gemeten met behulp van de vragenlijst van Kuhn, Cheney en Weinstock (2000). Resultaten en conclusie De mening die de leerlingen voorafgaand aan het lezen van de tegenstrijdige informatie en het schrijven van het opstel hadden, was gelijk aan de mening die zij achteraf hadden. Ook de conclusie die zij trokken in het opstel kwam overeen met deze mening. In de opstellen werden wel beide standpunten benoemd; leerlingen gebruikten zowel informatie die erop duidde dat er geen verband was tussen games en geweld als informatie die weergaf dat er wel verband was tussen games en geweld. De informatie in de opstellen was voornamelijk afkomstig uit de bronteksten en uit de eigen voorkennis van de leerlingen. Tegenstrijdige informatie werd nauwelijks getransformeerd, ofwel met elkaar of met de eigen kennis verbonden. In dit onderzoek is geen verband gevonden tussen de epistemologische opvattingen van de leerlingen en de manier waarop de tegenstrijdige informatie werd verwerkt en het al dan niet wijzigen van de eigen mening van de leerlingen na het verwerken van de informatie.
Description: Bronk, S. (2012). De Invloed van Mening en Epistemologische Opvattingen op het Verwerken van Tegenstrijdige Informatie door Leerlingen in het Basisonderwijs. Juli, 20, 2012, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4380
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWSBronk-20072012.pdf214.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.