Open Universiteit
   About DSpace Software Open Universiteit border=

DSpace at Open Universiteit >
c. Learning & Cognition >
1. LC: Publications and Preprints >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4383

Title: Kwaliteitsbeoordeling van scholen primair onderwijs: Het correctiemodel van de inspectie vergeleken met alternatieve modellen
Authors: Mooij, Ton
Roeleveld, Jaap
Fettelaar, Daan
Ledoux, Guuske
Keywords: Kwaliteitsbeoordeling
Scholen primair onderwijs
Leeropbrengsten
Correctiefactoren
Issue Date: 3-Sep-2012
Abstract: Bij de beoordeling van de kwaliteit van scholen primair onderwijs gebruikt de inspectie met name de scores van leerlingen op de Cito-Eindtoets Basisonderwijs. Ter correctie van aanvangsverschillen van leerlingen wordt per school het geaggregeerd leerlinggewicht benut in de vorm van een globale score van de opleiding van de ouders. De onderzoeksvraag is gericht op identificatie van bruikbare andere correctiefactoren alsmede bepaling van de effecten van alternatieve correctiefactoren op de kwaliteitsbeoordeling. Ter beantwoording worden reeksen correctiemodellen ontworpen die zijn gebaseerd op enerzijds zeven leerlingkenmerken en anderzijds drie soorten multiniveau regressie-analyse. De onderzoeksmethode is secundaire analyse van gegevens verkregen met het landelijke COOL5-18 cohortonderzoek en data die worden beheerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de multiniveau analyses worden 402 scholen en 8.561 leerlingen betrokken. De resultaten demonstreren dat twee correctiefactoren (gedetailleerde opleiding ouders; etniciteit) relatief betere resultaten geven dan die welke worden verkregen via de huidige correctie met behulp van leerlinggewicht. De conclusie is dat, hoewel het onderzoek beperkingen kent, verbeteringen mogelijk zijn in de wijze waarop de inspectie de leeropbrengsten van scholen beoordeelt.
Description: Mooij, T., Roeleveld, J., Fettelaar, D., & Ledoux, G. (2012). Kwaliteitsbeoordeling van scholen primair onderwijs: Het correctiemodel van de inspectie vergeleken met alternatieve modellen. Pedagogische Studiën, 89(5), 272-287.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4383
Appears in Collections:1. LC: Publications and Preprints

Files in This Item:

File Description SizeFormat
20120711 Manuscript Correctiefactoren PS.pdf197.59 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

This item is licensed under a Creative Commons License
Creative Commons

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Copyright © 2003 - 2010 Open Universiteit - Feedback