Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4391
Title: Online hengelen zonder vergunning: een afstudeeronderzoek naar de mogelijkheden, effectiviteit en acceptatie van maatregelen tegen phishing gezien vanuit de financiële sector
Authors: Dreijer, Koen
Keywords: phishing
internetbankieren
IT security
Issue Date: 17-Sep-2012
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: Wat doen organisaties in de financiële sector om phishing te voorkomen, welke maatregelen blijken effectief om phishing tegen te gaan en welke maatregelen worden door gebruikers geaccepteerd en toegepast? Het onderzoek is gedaan vanuit een bedrijfsmatige en organisatorische kijk op phishing binnen de financiële sector. Dit onderzoek brengt door middel van interviews in kaart wat financiële instellingen doen om phishing tegen te gaan. Eerst is gekeken welke maatregelen de literatuur als effectief voorschrijft. Het klantbewustzijn blijkt de belangrijkste winfactor in de strijd tegen phishing. Een bank zal nooit per mail of telefoon haar klanten vragen naar persoonlijke gegevens. Voorlichting wordt gezien als effectief en wordt ook gewaardeerd door klanten. De gevoerde campagnes hebben een zeer groot bereik. Het inzetten van systemen om het gebruik van internetbankieren te monitoren heeft toekomst. Zonder dat de klant het merkt, kan de bank hem beschermen doordat het gedrag van een phisher afwijkt van het geregistreerde gedrag van de klant. Ook het internetbankieren zelf zit vol met efficiënte maatregelen die fraude tegen moeten gaan. Hierdoor ligt het schadepercentage alsnog erg laag in Nederland. Elke bank heeft zijn eigen authenticatiemethode en wijze van elektronisch ondertekenen van betaalopdrachten. Daarnaast wordt steeds vaker en efficiënter samengewerkt met overheidsinstellingen, politie, justitie, banken onderling, ISP's, commerciële (beveiligings)bedrijven en waar mogelijk onderzoeksinstellingen. Banken hebben op het gebied van veiligheid geen onderlinge concurrentie.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4391
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20120911_Dreijer.pdf1.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.