Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4392
Title: Meetmodel voor de maturity van Business Rule Management - Meten om te weten
Authors: Erp, Robert-Jan van
Keywords: Business Rules Management
Maturity Model
Business Decision Maturity Model
meetinstrument
vragenlijst
Issue Date: 17-Sep-2012
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In veel organisaties kan het management het gewenste of feitelijke maturityniveau van Business Rule Management (BRM) niet vaststellen. Dit onderzoek beoogt een meetinstrument te ontwikkelen en te valideren om objectief het maturityniveau van BRM te bepalen. Uitgaande van in de literatuur beschreven BRM-maturitymodellen, is eerst nagegaan of er een bijbehorend instrument is beschreven dat de BRM-maturity meet. Het blijkt dat alleen het Business Decision Maturity Model (BDMM) zo'n meetinstrument biedt. Het BDMM geeft per kenmerk de eigenschappen van een maturityniveau weer. Deze kenmerken en eigenschappen zijn de basis voor het meetinstrument, een gestructureerde vragenlijst. Met de antwoorden kan per kenmerk een maturityniveau worden vastgesteld. Het instrument is toegepast in één organisatie. Gebleken is dat het meetinstrument nog onvoldoende is uitontwikkeld: vragen sluiten niet goed aan op het jargon van de onderzochte organisatie. Het instrument resulteert in een oordeel dat nog niet volledig objectief is. Maar als meerdere onafhankelijke betrokkenen tot eenzelfde oordeel/resultaat komen, dan is sprake van intersubjectiviteit. Vervolgonderzoek bij meerdere organisaties is wenselijk om de aansluiting in jargon te verbeteren, en om objectiviteit - althans intersubjectiviteit - aan te tonen van het meetinstrument voor het maturityniveau van Business Rules Management.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4392
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20120911_Erp.pdf2.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.