Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4393
Title: Volwassenheid BPM-vaardigheden - De ontwikkeling en beoordeling van een zelfevaluatiemethode
Authors: Geel, Wilma van
Keywords: Business Process Management
Process Quality
Business Process Maturity Model
Process Design
Zelfevaluatie
Issue Date: 17-Sep-2012
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Business Process Management (BPM) is het integraal beheren van de processen van de organisatie. Sommige organisaties zullen verder zijn met de ontwikkeling van hun BPM-vaardigheden dan andere organisaties. De literatuur kent vele BPM-volwassenheidsmodellen, die claimen in welke volgorde BPM-vaardigheden ontwikkeld moeten worden om prestaties te verhogen. Er is echter nog geen meetmethode beschikbaar. In dit onderzoek is een zelfevaluatiemethode ontwikkeld voor het vaststellen van het volwassenheidsniveau van BPM-vaardigheden op basis van het Process and Enterprise Maturity Model van Hammer. De zelfevaluatiemethode is toegepast in één organisatie en beoordeeld op bruikbaarheid in de praktijk en bij verder onderzoek. Er is gebleken dat de zelfevaluatiemethode al goed bruikbaar is in de praktijk, maar nog verbetering behoeft in de beweringen in de vragenlijst om ook bruikbaar te zijn voor verder onderzoek.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4393
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20120911_Geel.pdf998.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.