Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4439
Title: Ontwerpen met modellen – Faculteitsdag Informatica
Authors: Van den Boom, Gerard
Keywords: Didactische modellen
Onderwijs ontwerpen
Issue Date: 18-Oct-2012
Abstract: Tijdens de faculteitsdag van de faculteit Informatica is een presentatie verzorgd over het ontwerpen en ontwikkelen van onderwijs waarbij de centrale aansturing plaatsvindt vanuit en door een elektronische leeromgeving. De boodschap van de workshop: studenten verwachten goed onderwijs. Goed onderwijs realiseert een zestal didactische functies in een optimale mediamix. Dat onderwijs moet goed ontwikkeld worden. Daarbij is het belangrijk te starten met een grondige analyse van de ontwikkelopdracht. Na die analyse is het zinvol een compleet didactisch scenario uit te werken. Ontwerp en implementatie van dat scenario wordt ondersteund door het beschikbaar stellen van standaardmodellen voor cursussen met elektronische werkboeken. IPO heeft een tiental van zulke standaardmodellen uitgewerkt. Tijdens de presentatie zijn deze langsgelopen. Op het niveau van cursussen en elektronische werkboeken geven de modellen vooral vorm aan de didactische functie ‘structureren’; daarbinnen worden modellen voor onderwijsleeractiviteiten (opdrachttypen) aangeboden om op heel concreet niveau het onderwijs efficiënt te kunnen invullen en uitwerken.
Description: Van den Boom, G. (2012, 9 oktober). Ontwerpen met modellen. Presentatie tijdens Faculteitsdag Informatica, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4439
Appears in Collections:2. LC: Presentations
2. IPO Presentations and Workshops

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ontwerpen met modellen-Informatica(121009).pdf3.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.