Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4440
Title: Ontwerpen met modellen – Faculteitsdag Rechtswetenschappen
Authors: Van den Boom, Gerard
Keywords: Didactische modellen
Ontwerpen en ontwikkelen van onderwijs
Issue Date: 9-Oct-2012
Publisher: Van den Boom
Abstract: Tijdens de faculteitsdag van de rechtenfaculteit is een presentatie verzorgd over het ontwerpen en ontwikkelen van cursussen met een elektronisch werkboek. De boodschap van de presentatie: Goed onderwijs realiseert een zestal didactische functies in een optimale mediamix. De ontwikkeling van dit onderwijs kan ondersteund worden met modellen. Het is belangrijk de ontwikkeling te starten met een grondige analyse van de ontwikkelopdracht. Op basis van die analyse kan een didactisch scenario opgesteld worden. Ontwerp en implementatie van dat scenario wordt ondersteund door uit te gaan van standaardmodellen voor cursussen met elektronische werkboeken. IPO heeft een tiental van zulke standaardmodellen beschreven. Tijdens de presentatie zijn de modellen langsgelopen. Op het niveau van cursussen en elektronische werkboeken geven de modellen vooral vorm aan de didactische functie ‘structureren’. Modellen voor onderwijsleeractiviteiten (opdrachttypen) ondersteunen het invullen en uitwerken van het onderwijs op heel concreet niveau.
Description: Van den Boom, G. (2012, 27 september). Ontwerpen met modellen. Presentatie tijdens Faculteitsdag Rechtswetenschappen, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4440
Appears in Collections:2. IPO Presentations and Workshops
2. LC: Presentations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ontwerpen met modellen-RW-120927.pdf4.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.