Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4456
Title: Leren in een digitale wereld: uitdagingen voor het onderwijs
Authors: Brand-Gruwel, Saskia
Keywords: digitale vaardigheden
onderwijsontwerp
Issue Date: 24-Oct-2012
Abstract: We leven in een digitale wereld. Met de komst van internet hebben we toegang tot een immense hoeveelheid informatie en via ‘social media’ kunnen we gemakkelijk met elkaar communiceren. In het onderwijs kunnen allerlei digitale middelen worden ingezet om het leren van leerlingen en studenten te stimuleren en leerprestaties te verbeteren. Maar wat betekent het om te leren in een digitale wereld? Wat zijn op pedagogisch-didactisch niveau de uitdagingen voor de docent? Hoe kunnen ‘best practices’ ten aanzien van dit leren worden vertaald in schoolbrede innovaties? In de rede wordt een model gepresenteerd met factoren die van belang zijn voor het leren in een digitale wereld. De uitdagingen voor het onderwijs worden besproken en aangegeven wordt hoe onderzoek kan helpen deze uitdagingen aan te gaan.
Description: Brand-Gruwel, S. (2012). Leren in een digitale wereld: uitdagingen voor het onderwijs. [Learning in a digital world: challenges for education] (Unpublished inaugural address). October, 5, 2012, Heerlen, The Netherlands: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4456
Appears in Collections:1. LC: Publications and Preprints

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ORATIE-def 04-10-2012.pdf481.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.