Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4477
Title: 'Pacta sunt servanda' of 'Iustum pretium'. Objectief nadeel als grond voor aantasting van een wederkerige overeenkomst.
Authors: Rietman, H.
Keywords: iustum pretium
objectief nadeel
onevenredigheid in prestaties
wederkerige overeenkomst
laesio enormis
Issue Date: 1-Nov-2012
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In deze scriptie staat de vraag centraal of binnen het Nederlandse overeenkomstenrecht een prijs die voor een partij aanzienlijk objectief nadeel oplevert, een grond zou moeten vormen voor aantasting van die overeenkomst. Ook wordt aandacht geschonken aan de rol van (aanzienlijk) nadeel bij misbruik van omstandigheden. Er wordt een beeld geschetst van de discussie rond de plaats van de iustum pretium-leer binnen het Nederlands recht. Op grond van de gevonden argumenten komt de schrijver tot een bevestigend antwoord op de geformuleerde vraag. Nu evenredigheid een belangrijke plaats heeft gevonden binnen het Nederlands civiele recht zijn gronden aanwezig om bij objectief ongelijkwaardige prestaties het bewijsrechtelijke vermoeden te hanteren dat de overeenkomst in deze vorm niet gewild is. In een rechtsvergelijkend hoofdstuk wordt het Nederlandse recht op dit punt vergeleken met de Principles of European Contract Law.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4477
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rietman.pdf427.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.