Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4479
Title: E-begunstiging strafbaar?
Other Titles: Een onderzoek naar de strafbaarheid van heling van digitale gegevens
Authors: Meijers, Marco
Keywords: heling
begunstiging
strafrecht
computercriminaliteit
cybercrime
Issue Date: 1-Nov-2012
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Degene die inbreekt in andermans computersysteem maakt zich volgens art. 138ab Sr schuldig aan computervredebreuk. Maar hoe zit het met degene die de computergegevens die op een dergelijke illegale wijze zijn verkregen vervolgens verhandelt, weggeeft of publiceert? Een dergelijke vraag deed zich onder andere voor toen er privébeelden van een voormalige tv-presentatrice op diverse websites verschenen. De beelden waren door een buurman zonder toestemming van haar computer gekopieerd. De buurman was strafbaar maar of de derden die de beelden publiceerden dat ook waren, bleek minder evident. Vanuit de samenleving is er duidelijk een roep om ook de ‘helers’ van dergelijke gegevens te kunnen bestraffen. Dat blijkt onder meer uit kamervragen die naar aanleiding van dit incident aan de minister van Justitie zijn gesteld. In de zomer van 2010 heeft de minister het conceptwetsvoorstel ‘Versterking bestrijding computercriminaliteit’ in consultatie gebracht, dat onder meer voorziet in de strafbaarstelling van heling van digitale gegevens. Het onderzoek waar in deze scriptie verslag van wordt gedaan, valt in twee delen uiteen. In de eerste plaats is onderzocht in hoeverre heling van digitale gegevens onder het huidige recht kan worden bestraft. Vervolgens is beschreven of de eventuele gebreken daarin worden ondervangen door het conceptwetsvoorstel.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4479
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
meijers.pdf927.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.