Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4482
Title: De krant was een meneer. Wat zijn de juridische mogelijkheden van een natuurlijk persoon om zich tegen een onrechtmatige inbreuk op de privacy in de media te beschermen en in hoeverre kan artikel 6:104 BW daarbij een adequate rol vervullen?
Authors: Berghuis, Jan P.
Keywords: privacy
art. 6:104 BW
Issue Date: 2-Nov-2012
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Probleemstelling: Wat zijn de juridische mogelijkheden van een natuurlijk persoon om zich tegen een onrechtmatige inbreuk op de privacy in de media te beschermen en in hoeverre kan art. 6:104 BW daarbij een adequate rol vervullen? De gedachte achter art. 6:104 BW is dat het onredelijk werd geacht om ongeoorloofd ten koste van een ander verkregen winst aan de verkrijger te laten, waardoor die ander vermoedelijk wel schade heeft geleden, maar deze naar haar aard niet goed bewijsbaar is. In de praktijk zijn vorderingen tegen media die forse winsten hebben gemaakt met privacyschendende 'onthullingen' problematisch. In de scriptie wordt de vrijheid van meningsuiting ex art. 7 GW en 10 EVRM versus het recht op privacy ex art. 8 EVRM besproken en wordt nagegaan welke jurisprudentie zich inmiddels heeft gevormd. Er wordt onderzocht wanneer een publicatie, ex art. 6:162 BW, onrechtmatig wordt geacht en het algemeen belang als rechtvaardigingsgrond het onrechtmatige karakter aan de publicatie ontneemt door het publiek te informeren over een wantoestand. Tevens wordt onderzocht welke rechtsvorderingen een benadeelde heeft in geval van een onrechtmatige publicatie. Met het oog op de probleemstelling wordt ingegaan op de vereisten voor winstafdracht ex art. 6:104 BW. Ook wordt een rechtsvergelijking met Duitsland gemaakt.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4482
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
berghuis.pdf380.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.