Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4484
Title: Koop anno 2012. De termijnen en omvang van de onderzoeksplicht en klachtplicht van de consumentkoper.
Authors: Sanfélix, Wanda E.
Keywords: klachtplicht
mededelingsplicht van verkoper
onderzoeksplicht van koper
bedenktermijnen
Issue Date: 2-Nov-2012
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Dit onderzoek richt zich op de samenhang van informatiestromen (onderzoeks-, mededelings- en informatieplichten) tussen verkoper en koper bij de (consumenten-)koopovereenkomst; daarbij staat centraal de zogeheten klachtplicht die een koper heeft (art. 7:23 lid 1 BW) om bij non-conformiteit (art. 7:17-18 BW) tijdig te klagen. Zowel bij de aanvang als bij de vervaltermijn van de klachtplicht bestaat een duidelijke samenhang met genoemde informatiestromen, omdat pas van non-conformiteit sprake kan zijn indien aan het gekochte een eigenschap ontbreekt die het volgens verkoper wél bezat (mededelingsplicht van verkoper) of waarvan koper de aanwezigheid heeft gevraagd. Bovendien is van belang hetgeen koper zélf aan informatie heeft vergaard of had moeten vergaren (de onderzoeksplicht van koper). Aangezien koper zijn rechtsmiddelen verspeelt bij niet-tijdige inroeping van de klachtplicht heeft zijn onderzoeksplicht rechtsgevolgen. Dit geldt ook voor de informatieplicht van verkoper, die niet slechts een ‘Obliegenheit’ is, zoals wel in de literatuur wordt verdedigd want deze is (deels privaat-, deels bestuurs-)rechtelijk afdwingbaar. Alhoewel de klachtplicht in beginsel de consumentenbescherming dient, is hierbij feitelijk sprake van verkopersbescherming, omdat de vervaltermijn een open einde kent (niet gefixeerd is) en onduidelijk is wanneer precies een verkoper zich met succes kan verweren met de stelling dat de klacht te laat kenbaar is gemaakt. In de rechtspraak wordt daarbij wel meegewogen of de verkoper daadwerkelijk nadeel heeft geleden. Deze materie wordt mede onderzocht bij Afstandkoop (Richtlijnen 97/7/EG en 2011/83/EU), de wettelijke bedenktermijnen (het herroepingsrecht), en aanverwante regelingen waaronder het Weens Koopverdrag.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4484
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sanfelix.pdf1.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.