Open Universiteit
   About DSpace Software Open Universiteit border=

DSpace at Open Universiteit >
m. Master Thesis >
Master of Laws >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4485

Title: Is het onvoorwaardelijk basisinkomen haalbaar in Nederland? Een onderzoek naar de mogelijkheden tot invoering van het onvoorwaardelijk basisinkomen aan de hand van de beleidsanalytische toets van de Raad van State
Authors: Hilarides, B.
Keywords: basisinkomen
beleidsanalytische toets
Raad van State
WWB
bijstand
sociale zekerheid
Issue Date: 2-Nov-2012
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Onderzocht wordt de haalbaarheid van een onvoorwaardelijk basisinkomen (obi) in Nederland. De probleemstelling luidt: 'is het onvoorwaardelijk basisinkomen haalbaar in Nederland? Een onderzoek naar de mogelijkheden tot invoering van het onvoorwaardelijk basisinkomen aan de hand van de beleidsanalytische toets van de Raad van State'. Het obi houdt in dat alle burgers van overheidswege een bepaald inkomen ontvangen, zonder dat zij verplicht zijn zich beschikbaar te stellen voor de arbeidsmarkt. Inkomen en vermogen doen niet ter zake; zowel arm als rijk hebben een (nagenoeg) onvoorwaardelijk recht op het obi. In mijn scriptie heb ik onderzocht wat de mogelijkheden en knelpunten zijn bij de invoering van het obi. Is het onvoorwaardelijk basisinkomen haalbaar in Nederland? Mijn antwoord luidt: 'ja, want het obi sluit aan bij de Grondwet en lijkt niet strijdig te zijn met artikel 1 EP EVRM. Tevens is het obi betaalbaar en kan het de samenleving en de economie positief be├»nvloeden'. Daarbij vind ik het huidige streven naar volledige werkgelegenheid achterhaald, want door de automatisering zal de werkloosheid eerder toe- dan afnemen. Mijn conclusie is dat de invoering van het obi in Nederland haalbaar is. Zoals ik echter in de inleiding al benadrukte is uitgebreid onderzoek noodzakelijk alvorens men het obi in kan voeren.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4485
Appears in Collections:Master of Laws

Files in This Item:

File Description SizeFormat
hilarides.pdf233.92 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Copyright © 2003 - 2010 Open Universiteit - Feedback