Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4487
Title: Hoger beroep in strafzaken; een onderzoek naar het nut en de noodzaak van de behandeling van een strafzaak in twee feitelijke instanties
Authors: Blaauwen, C.H. den-Jansen
Keywords: hoger beroep
strafzaken
functies
twee feitelijke instanties
Issue Date: 2-Nov-2012
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Door het bestuderen van de toepasselijke literatuur en jurisprudentie zal ik een antwoord proberen te vinden op mijn onderzoeksvraag of het hoger beroep in strafzaken beperkt kan worden, en zo ja, op welke wijze dit dan dient te gebeuren. Bij het beantwoorden van mijn vraag heb ik ook de rechtspraktijk meegewogen. Als eindconclusie geef ik aan, dat hoger beroep in strafzaken mijns inziens niet altijd mogelijk moet zijn. Mijns inziens geven de internationale verdragen en de jurisprudentie voldoende ruimte voor beperking ervan. Vooral in “lichte” zaken zou er, vanwege de controle- en herkansingsfuncties, hoger beroep en dus een behandeling van de zaak in twee feitelijke instanties, mogelijk moeten zijn. De zwaardere zaken krijgen voldoende aandacht door de opsporingsinstanties en de eerste feitenrechter, waardoor partijen mijns inziens kunnen volstaan met een gang naar de Hoge Raad voor de beantwoording van de rechtsvragen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4487
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
den blaauwen-jansen.pdf510.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.