Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4488
Title: Waarom een beperking van de aansprakelijkheid van financieel toezichthouders? Een betoog tegen een beperking van de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor financieel toezichthouders voor taken uitgevoerd vanuit het algemeen belang.
Authors: Karsten, Joost
Keywords: aansprakelijkheid
financieel toezichthouder
DNB
nalaten
economische crisis
onrechtmatige daad
Issue Date: 2-Nov-2012
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In zijn algemeenheid kan worden gezegd dat securitisatie de grote versneller van de crisis is geweest, en misschien wel de belangrijkste oorzaak. De crisis en haar omvang is veroorzaakt doordat de securitisatie producten de eindgebruiker niet bereikten. De vraag is wie hiervoor aansprakelijk is. De afzonderlijke financiële instellingen opereren op een financiële markt en zijn voor hun continuïteit afhankelijk van een sterke concurrentie positie. Dit houdt in dat zij elkaars bedrijfshuishouding niet kunnen volgen, terwijl dit wel noodzakelijk is in sommige gevallen. Om deze reden is de financiële toezichthouder in het leven geroepen. Zij kan alle onderlinge verbanden overzien en kan en misschien zelfs moet in kaart brengen welke gevaren er zijn binnen de financiële markt. Zelfs als deze gevaren worden veroorzaakt door het volgens de wet- en regelgeving opereren van financiële instellingen. Het nalaten van DNB in te grijpen in de securitisatie markt, terwijl zij wel kennis had van de gevaren, is haar kwalijk te nemen. Volgens de huidige onrechtmatige daadsleer is DNB aansprakelijk voor dergelijk nalaten als financieel toezichthouder vanuit het algemeen belang.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4488
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
karsten.pdf1.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.