Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4489
Title: Mediation, een goed alternatief voor geschillenbeslechting. Ook bij geschillen met het UWV. Maar voor wie?
Authors: Lagerwaard, Jan
Keywords: mediation
UWV
andere aanpak
geschillenbeslechting
alternatief
mediationvaardigheden
Issue Date: 2-Nov-2012
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Uit het onderzoek komt naar voren dat er voor de vraag, “Wat is de reden dat toepassing van mediation in geschillen met het UWV zo weinig wordt ingezet”, meerdere verklaringen zijn te geven. De meest belangrijkste verklaring is dat het merendeel van de klanten van het UWV niet bekend zijn met het begrip mediation en met de mogelijkheid om dit middel in een bezwaar- en/of beroepsprocedure in te zetten.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4489
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
lagerwaard.pdf206.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.