Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4490
Title: De positie van de benadeelde partij in het strafproces: het vernieuwde ontvankelijkheidscriterium in de voegingsprocedure en de goede bedoelingen van de wetgever
Authors: Pastoor, Hilbrand
Keywords: slachtoffer
benadeelde partij
voeging
ontvankelijkheidscriterium
civiele vordering
Issue Date: 2-Nov-2012
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Op 1 januari 2011 is de Wet ter versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces in werking getreden. Onderdeel van deze wet is de wijziging van het ontvankelijkheidscriterium in artikel 361 lid 3 Sv. Niet langer is de norm dat de civiele vordering eenvoudig van aard is, maar dat de rechter een civiele vordering niet ontvankelijk kan verklaren wanneer naar zijn oordeel de behandeling daarvan een onevenredige belasting voor het strafgeding vormt. De bedoeling van de wetgever is dat de strafrechter zoveel als mogelijk – en meer dan voorheen het geval was - inhoudelijk over de vordering van de benadeelde partij beslist. In deze scriptie wordt onderzocht in welke mate het nieuwe onevenredigheidscriterium, ten opzichte van de eenvoudsnorm, bijdraagt aan de positie van de benadeelde partij in de voegingsprocedure. Hiervoor wordt enerzijds nagegaan hoe het eenvoudscriterium in de rechtspraktijk heeft uitgepakt en of er een dringende reden bestond tot aanpassing van het ontvankelijkheidscriterium. Anderzijds wordt onderzocht of de door de wetgever gewenste uitwerking van het onevenredigheidscriterium behoort tot de reële mogelijkheden binnen de bandbreedte van het huidige strafrechtelijke systeem.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4490
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pastoor.pdf1.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.