Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4492
Title: Wederzijdse zorg in de bijstand. Over de bedoeling van de wetgever en de uitleg door de rechter
Authors: Otte, M.A.
Keywords: bijstand
wederzijdse zorg
wetsgeschiedenis
jurisprudentie
art. 5a ABW
art. 3 Abw/WWB
Issue Date: 2-Nov-2012
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Wederzijdse zorg is het criterium voor beoordeling van de vraag of twee samenwonende, ongehuwde personen met elkaar een gezamenlijke huishouding voeren. Is dat het geval, dan worden die twee personen voor de bijstand aangemerkt als gehuwd. Deze scriptie bespreekt hoe de wettelijke gelijkstelling van ongehuwd samenwonenden met gehuwden gestalte heeft gekregen, wat de overwegingen van de wetgever daarbij zijn geweest, en welke uitleg het begrip 'wederzijdse zorg' in de rechtspraak heeft gekregen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4492
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
otte.pdf341.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.