Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4493
Title: Alle dieren zijn gelijk, maar sommige dieren zijn meer gelijk dan andere. Een onderzoek naar de kaders waarbinnen dierenrechten in het Nederlandse rechtsstelsel kunnen worden verankerd.
Authors: Kusters, J.
Keywords: dierenrechten
dierenwelzijn
afweerrechten
positieve rechten
Issue Date: 2-Nov-2012
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Bijdrage aan het wetenschappelijk debat over dierenrechten en rechtssubjectiviteit voor dieren. Centrale vraag: wat zijn de kaders waarbinnen dierenrechten in het Nederlandse rechtsstelsel kunnen worden verankerd? Na een nadere beschouwing van het begrip dierenrechten en het debat dat daaromheen speelt, worden aan de hand van een aantal onderwerpen de kaders geschetst. Tot slot wordt daar het wetsvoorstel voor een grondwettelijke zorgplicht voor het welzijn van dieren aan getoetst.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4493
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kusters.pdf497.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.