Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4511
Title: Een kwaliteitsmodel voor primaire processen bij ICT-dienstverlenende organisaties
Authors: Tilak, Stanley
Keywords: kwaliteitsmodel
ICT-organisaties
primaire processen
Issue Date: 14-Nov-2012
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Hoe ziet een model ten behoeve van de operationele activiteiten van een primair proces bij ICT-dienstverlenende organisaties er uit met alle relevante aspecten voor het vaststellen van de kwaliteit ervan? Deze centrale vraagstelling werd geoperationaliseerd in zes onderzoeksvragen, vijf vragen die het literatuuronderzoek stuurden en één voor het praktijkonderzoek. Dit resulteerde in een kwaliteitsmodel. Gelet op de verscheidenheid in het karakter van de ICT-dienstverlenende organisaties en hun omgeving, zal concretisering van dit model in een meetinstrument inhouden dat dit per type ICT-dienstverlenende organisatie (zoals beheer van infrastructuur, gebruikersorganisaties, software-ontwikkeling, provider, hostingorganisaties en dergelijke) verschillend zal zijn.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4511
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20110621_Tilak.pdf731.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.